Off White Blog
Chiến dịch quảng cáo của Dolce & Gabbana Bambino

Chiến dịch quảng cáo của Dolce & Gabbana Bambino

Tháng Tám 17, 2022

Em bé Dolce và Gabbana

Bianca Balti và Enrique Palacios, cùng với những đứa trẻ tuyệt đẹp, đứng trước chiến dịch Dolce & Gabbana Bambino của Giampaolo Sgura.

Chiến dịch quảng cáo cho trẻ sơ sinh của Dolce và GabbanaChiến dịch quảng cáo của Dolce và Gabbana Bambino 2012Chiến dịch quảng cáo của Dolce và Gabbana BambinoDolce và Gabbana BambinoChiến dịch quảng cáo trẻ em Dolce và Gabbana


Đây là quảng cáo khiến cả đất nước Trung Quốc phẫn nộ! (Tháng Tám 2022).


Bài ViếT Liên Quan